Aktywność fizyczna potrzebna jest wszystkim. Szczególnie niezbędna jest dla dzieci i młodzieży, ponieważ zapewnia ona prawidłowy rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy. Gwarantuje prawidłową postawę ciała i właściwy stan zdrowia. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej przyczynia się do właściwego rozwoju układu ruchu (kości, mięśni, stawów), układu sercowo-naczyniowego (serca, płuc), właściwej koordynacji i kontroli ruchu, a także ułatwia utrzymanie zdrowej, właściwej masy ciała. W tym wpisie przedstawimy Wam bliżej kilka korzyści płynących z uprawiania sportu przez dzieci. 

1. Dzieci są do tego stworzone!

Liczne badania wykazały, że już w 6.–7. tygodniu życia zarodek się porusza. Im płód jest starszy, tym ruchy te są bardziej intensywne i skomplikowane – wykonuje przewroty, macha rączkami i nóżkami, kręci głową. „Ćwiczenia gimnastyczne” stymulują rozwój mózgu, wyrabiają koordynację mięśniowo-‑nerwową, wpływają na rozwój kości i stawów. Pomagają w kształtowaniu zmysłów, takich jak dotyk, równowaga, kinestezja (czucie własnego ciała), które są niezbędne do zdobywania nowych doświadczeń i uczenia się. Dziecko rodzi się z naturalną potrzebą ruchu.

2. Rozwój psychiczny 

Aktywność fizyczna wiąże się także z korzyściami psychologicznymi u młodych ludzi, takich jak poprawa kontroli nad objawami lęku. pomaga w rozwoju społecznym poprzez stwarzanie możliwości do autoekspresji, oraz pomaga budować pewność siebie i właściwe interakcje społeczne. Dzieci uczą się pracy w grupie, nawiązywania relacji. Ruch korzystnie wpływa na samopoczucie, ułatwia radzenie sobie ze stresem. Aktywność fizyczna przyczynia się również do poprawy takich sprawności umysłowych, jak szybkość podejmowania decyzji, planowanie i pamięć krótko- i długotrwała, skupienie i podzielność uwagi. Zmniejsza też poczucie niepokoju i poprawia jakość snu. Sport rozwija odpowiedzialność, pewność siebie i poczucie własnej wartości, pobudza empatię i kreatywność. Sprawia, że u dziecka wzrasta poczucie własnej wartości. Z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego dziecka aktywność fizyczna to konieczność.

3. Poprawna postawa i lepsza kondycja

Aktywność fizyczna zapewnia prawidłowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego, pobudza rozwój układu nerwowego (koordynacja i balans ciała, kontrola ruchów). Jest również czynnikiem warunkującym utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ruch hartuje dziecko, a więc zapobiega występowaniu różnych chorób wieku dziecięcego. Aktywność fizyczna dzieci młodszych, w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym powinny być ukierunkowane nie tylko na rozwój sprawności fizycznej, lecz także na kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Lekarze obserwują bowiem u co drugiego dziecka błędy w postawie, a utrwalone wady dotyczą 30–40% dzieci i młodzieży. 

4. Przyjemne z pożytecznym

Dzieci lubią sport! Jako rodzice musimy dać im dobry przykład, sami wybierając aktywne formy wypoczynku. Uczestnictwo dzieci w zajęciach grupowych przeznaczonych specjalnie dla nich daje im możliwość rozwoju w każdy możliwy sposób. Dzieci poprzez zabawę poprawiają swoją postawę ciała, rozwijają umiejętność współpracy, poznają rówieśników i świetnie się bawią!

Tak więc nie czekaj i zapisz swoje dziecko już dziś na zajęcia przeznaczone specjalnie dla niego w Twoim Klubie Fitness iFitt – FitKids!, które odbywają się w środy o godz. 18:00.